ZUPE s.r.o. je nezávislým samostatným finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Svoju činnosť vykonáva na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-1668/2013-1 z 11 marca 2013.

Poskytujeme svojim klientom komplexné služby finančného sprostredkovania. Špecializujeme sa hlavne na oblasť neživotného poistenia, pričom spolupracujeme so všetkými významnými poisťovňami v SR.

Spoluprácou s nami získate široký výber možností z jednotlivých poistných produktov. Zabezpečíme pre vás komplexný poisťovací servis od návrhu poistnej zmluvy a až po asistenciu pri likvidácii poistnej udalosti. Odporučíme vám najvýhodnejšie riešenie z hľadiska ceny a kvality poistenia

Pre podnikateľov

 • Poistenie živnostníkov, malých a stredných podnikateľov
 • Technické poistenie – stavebné poistenie, poistenie strojov, poistenie elektroniky
 • Poistenie priemyselných rizík
 • Majetkové poistenie
 • Havarijné poistenie motorových vozidiel
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • Poľnohospodárske poistenie
 • Poistenie poľnohospodárskych zvierat
 • Poistenie poľnohospodárskych zásob
 • Poistenie poľnohospodárskych plodín
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie pohľadávok
Objednať

Pre občanov

 • Havarijné poistenie motorových vozidiel
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Poistenie bytov a domov
 • Poistenie rekreačných chát
 • Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobnú zamestnávateľovi
 • Cestovné poistenie
Objednať

Kontakt: ZUPE s.r.o., Bajkalská 22, 821 09 Bratislava   |   Mail: zupe@zupe.sk   |   Tel: 0905 231 957